SGR

Ardanza en de SGR

Ardanza staat ingeschreven bij de  SGR onder nummer 3352.

Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)

Ardanza Reizen BV is aangesloten bij Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR). Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR.

Garantie

De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorggedragen voor de terugreis.

Voor meer informatie over de garantieregeling klikt u hier.

 
 
 

Tip een vriend