Privacy & Cookies

Heeft u een vraag of wilt u graag advies op maat, laat het ons weten!

Bel mij terug Stuur een mail

A. Privacyverklaring

Bedrijfsgegevens

Ardanza Reizen
BV Postbus 1089
1400 BB Bussum
tel +31 (0)35 691 22 75
mob +31 (0)6 278 63 776

www.ardanza.nl
info@ardanza.nl
KvKnr.: 30178274

Privacybeleid

Ardanza Reizen hecht veel waarde aan uw vertrouwen in onze reisorganisatie en neemt de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Hieronder informeren wij u over de wijze waarop Ardanza omgaat met uw persoonlijke gegevens.

1. Verwerking persoonsgegevens
De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor de website en de werking van de website (www.ardanza .nl) wordt gebruik gemaakt van een aantal diensten en plug-ins. Hieronder volgt uitleg over het gebruik van deze diensten en plug-ins.

2. Google Analytics
Graag willen wij inzicht in het gebruik van de website om deze te kunnen optimaliseren voor gebruik. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Deze dienst analyseert de gegevens van websitebezoekers. Een IP-adres is niet zichtbaar en valt daarmee ook niet te herleiden naar een persoon voor ons. Google Analytics hanteert daarnaast zelf een beleid wat online vindbaar is.

3. Social Media Kanalen
Ardanza maakt gebruik van verschillende social mediakanalen, namelijk: Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest en Instagram. Om het voor de klant zo gemakkelijk mogelijk te maken, maakt Ardanza BV gebruik van buttons, links en/of contactformulieren. Ook deze social mediakanalen verzamelen informatie. Om duidelijk te krijgen wat er met de gegevens gebeurt, kunnen de privacyverklaring van de social mediakanalen uitsluitsel bieden.

4. Privacy algemeen
Ardanza Reizen verzamelt en verwerkt geen persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen wanneer deze door de klant zelf, bewust, aan haar zijn verstrekt.

5. Grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens
Om uw gegevens te mogen bewaren en gebruiken moet Ardanza een grondslag hebben. U kunt dit zien als een voorwaarde die nodig is om gegevens te mogen verwerken. De grondslag(en) voor ons zijn: 

  • De gegevens: naam, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer en woonplaats, zijn noodzakelijk voor het aanbieden en organiseren van een passende reis.
  • De NAW-gegevens en uw betaalgegevens zijn noodzakelijk voor het nakomen van de wettelijke verplichtingen vanuit de belastingwet.
  • Voor het toesturen van de nieuwsbrief vragen wij toestemming aan u. Deze toestemming kunt u altijd intrekken. 
  • Voor het toesturen van direct-marketing naar potentiële klanten hebben wij een gerechtvaardigd belang. Bij elke vorm van direct-marketing die verzonden zal worden zullen wij een afweging maken tussen onze marketingbelangen en de privacy-schade van u.

6. Verzamelde informatie
We slaan om verschillende redenen informatie op. Hieronder kunt u lezen welke informatie we van u bewaren en waarvoor.

Contact en offerte aanvraagformulier
Via het contact- en offerte aanvraagformulier kunt u vragen aan ons stellen en een offerte voor een van onze rondreizen aanvragen. De persoonlijke gegevens die u invult gebruiken wij uitsluitend om een passend reisproduct te leveren.

Een reis boeken
Voor het boeken van een rondreis hebben we de volgende gegevens nodig: volledige namen volgens geldig reisdocument, geslacht, postadres(sen), e-mailadres, geboortedata, telefoonnummers waar u te bereiken bent tijdens uw reis. Na de boeking wordt ook gevraagd om een telefoonnummer en naam van thuisblijvers te verstrekken. Wij gaan er van uit dat u de thuisblijvers zelf informeert dat wij hun gegevens in ons bezit hebben en uitsluitend zullen gebruiken in geval van een calamiteit.

Nieuwsbrief
U ontvangt van Ardanza alleen een nieuwsbrief wanneer u zich hiervoor heeft ingeschreven of een reis afgenomen hebt. Voor het verspreiden van de nieuwsbrief wordt Campaign Monitor gebruikt. Hierdoor zijn uw gegevens (naam en e-mailadres) ook bij hen bekend. Wilt u zich uitschrijven? Dat kan altijd.

Boekhouding
Voor ons bedrijf moeten wij een boekhouding bijhouden. Hiervoor gebruiken wij een boekhoudprogramma. Hierin verzamelen wij de facturen die zijn aangemaakt na het boeken van een reis door u. Hierdoor zijn uw NAW en betaalgegevens bekend bij ons.

Opgestelde documenten, reisbescheiden en een aandenken aan uw reis toesturen
Wanneer Ardanza voor u offertes opstelt, moeten wij deze documenten kunnen toezenden. Dit doen wij via de e-mail en daarvoor gebruiken wij het door u opgegeven e-mailadres. Boekingsbevestigingen, facturen en reisbescheiden en een welkom thuis geschenk verzendt Ardanza per post naar het door u opgegeven postadres.

7. Delen met anderen
Om de service en het reisproduct zo goed mogelijk te leveren kan het noodzakelijk zijn uw persoonsgegevens beschikbaar te stellen aan onze leveranciers of derden, die de uiteindelijke producten en diensten leveren die u bij ons hebt geboekt. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in haar opdracht, sluit Ardanza een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens, zoals zij dat zelf doet. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit zonder uw toestemming verstrekken aan personen of bedrijven voor commerciële exploitatie. Wanneer u naar het buitenland reist, kunnen wij verplicht worden (door overheidsinstanties op vertrek- en aankomstpunten) uw persoonsgegevens te verstrekken in het kader van een grenscontrole, immigratie-, veiligheids-, antiterrorisme- en andere doeleinden die toepasselijk worden geacht.

8. Bewaartermijn
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. De gegevens in ons boekhoud- en CRM systeem bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan onze wettelijke verplichting te voldoen. De bovenstaande termijn geldt, mits er voor ons verdere wettelijke verplichtingen van toepassing zijn.

9. Inzage, correctie en verwijderen van persoonsgegevens
Wij zijn verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Indien u inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens wilt, kunt u dit doen via info@ardanza.nl. Ardanza heeft echter geen invloed op het gebruik van gegevens door social mediakanalen.

10. Beveiliging van gegevens
Ardanza neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@ardanza.nl

11. klacht
Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens? U kunt hierover een klacht indienen bij de toezichthouder van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

B. Cookiebeleid

Cookies
Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. In deze verklaring wordt eerst uitgelegd wat cookies zijn. Daarna zal worden ingaan op welke cookies gebruikt worden en waarom.

Wat zijn cookies
Een cookie is een bestand dat door een website (in dit geval www.ardanza.nl) wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. Er staat dan een cookie op de harde schijf. Wanneer u de volgende keer weer de website bezoekt kan de opgeslagen informatie, dat staat in de cookie, worden teruggestuurd naar deze website.

Google Analytics
Onze website plaatst cookies van Google. De informatie die Google krijgt uit de cookie wordt geanalyseerd. Deze informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Google heeft van ons geen toestemming gekregen om informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google is een Amerikaans bedrijf en slaat de door haar verzamelde informatie op in Amerikaanse servers. Voor meer informatie over het beleid van Google Analytics, zie de website van Google.

Social Media buttons
De verschillende social mediakanalen gebruiken codes, waarmee ze via de site cookies plaatsen. Deze social mediakanalen verzamelen informatie die ze door middel van de cookies kunnen verkrijgen. Lees de privacy verklaringen van de door Ardanza gebruikte social mediakanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Nieuwsbrief
Wanneer u zich heeft ingeschreven voor een nieuwsbrief van Ardanza (voor degene is deze informatie) willen we u laten weten dat ook hiervoor cookies worden gebruikt. Meer informatie over de cookies van Campaign Monitor kunt u vinden in hun privacy policy.

Cookies uitschakelen en verwijderen
U kunt cookies uitschakelen of verwijderen. Hiervoor moet u de instellingen van uw browser raadplegen. Komt u er niet uit? Gebruik dan de help-functie van de browser.

Internetsites van derden
Internetsites en -diensten van derden die toegankelijk zijn via deze website hebben hun eigen praktijken op het gebied van privacy en gegevensverzameling, onafhankelijk van Ardanza Reizen BV. Ardanza is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het privacybeleid, de gegevensverzameling of de daaruit voortvloeiende acties van die derden. 

Wijzigingen
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen.

 

(©) Ardanza 2023

 
 
 
 

Tip een vriend

 

Bel mij terug

Ik wil graag Informatie over:

Ik wil graag gedurende de volgende tijden gebeld worden: